Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan asing

1. berlainan, terpisah, tersendiri
berasa diri ~ (di sesuatu tempat) berasa diri terpisah atau bukan sebahagian daripada tempat yang berkenaan
2. berasal (datang) dari daerah atau negeri lain, bukan tempatan, bukan anak negeri: banyak bangsa ~ di negeri ini
tanaman modal ~
3. bukan dari dunia ini: makhluk ~
4. tidak seperti yang biasa terdapat (dilakukan, diamalkan, dll): amalan-amalan yang ~ bagi masyarakat Melayu
asing-asing terpisah-pisah, tersendiri-sendiri: barang-barang itu dinilai ~
berasing 1. menyisih, memisahkan diri (dr): anak ini ~ dari kawan-kawannya
2. berubah, menjadi lain: kasihnya sudah ~
berasingan, berasing-asingan tidak bersatu (bercantum dsb), berlain-lainan, terpisah, berpisah-pisahan: kertas soalan itu terbahagi kepada dua bahagian yang ~
pemerintahan kedua-dua kawasan itu sekarang ~, tetapi masih ada perhubungan yang rapat antara kedua-duanya
mengasing berasing
mengasingkan 1. = memperasingkan memisahkan (dr yang lain), menyisihkan: Afrika Selatan bertujuan menyebelahkan atau ~ orang berkulit putih daripada orang yang berwarna
~ diri
menyisihkan (memencilkan) diri
2. menempatkan (membuang) ke tempat yang terpisah atau terpencil: dia pernah diasingkan ke Boven Digul
terasing terpisah, tersisih, terpencil
keterasingan 1. perihal terasing, keadaan atau kedudukan terasing (tersisih), terasingnya: satu lagi faktor yang perlu dititikberatkan ialah ~ generasi muda Melayu kerana berbagai-bagai masalah sama ada benar-benar wujud atau sengaja diada-adakan
2. keanehan, keganjilan, keluarbiasaan: ~ perasaan itu ada hubungan dengan darahnya sendiri
keasingan sifat dll yang berlainan daripada yang lain, kesendirian, kelainan: tiap-tiap ciptaan sajak mempunyai ~ yang istimewa
pengasingan 1. perihal (perbuatan dsb) mengasingkan atau memisahkan, pemisahan
2. perihal mengasingkan (menyisihkan, memencilkan) diri: China mengubah sikap ~nya dan mulai membenarkan orang asing masuk
al-Farabi mengamalkan cara hidup zuhud dan cenderung pada ~ diri
3. tempat dibuang, tempat diasingkan, (tempat) pembuangan: dr tempat ~ itu ia lari ke daerah musuh


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com