Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan asnad

Ar (jamak bagi sanad) rangkaian perawi dan lafaz-lafaz yang digunakannya untuk sampai kepada matan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com