Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan belanja

1. wang untuk membeli (membayar) sesuatu: kerajaan telah banyak mengeluarkan ~ untuk kebajikan masyarakat; 2. wang untuk keperluan sehari-hari (utk membeli bahan makanan dll): barang kemasnya dijual untuk dijadikan ~; 3. wang yang dibayar sbg upah atau gaji atas khidmat seseorang: ~ bidan; 4. bp = berbelanja membeli barang-barang: ia sedang ~ di pasar; 5. bp = membelanjai; ~ dapur a) = ~ hangus pemberian daripada pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan (walinya dll) untuk biaya perkahwinan
b) = ~ pasar = wang ~ wang untuk membeli bahan makanan hari-hari
~ hidup wang untuk membeli barang keperluan hidup
~ mati ark gaji yang telah ditentukan
~ pos wang untuk membiayai perbelanjaan mengirimkan sesuatu melalui pos
~ terakru (Eko) perbelanjaan yang telah berlaku tetapi belum dibayar dan belum direkodkan pada akhir tempoh perakaunan
berbelanja 1. membeli barang-barang (utk keperluan rumah tangga): mereka ~ untuk persiapan Hari Raya Puasa; 2. mengeluarkan wang (utk membayar dll): bukannya sedikit kerajaan ~ untuk sekolah-sekolah; membelanjai 1. mengeluarkan wang untuk orang lain atau diri sendiri, membiayai, menyara: siapa yang ~ adiknya jika ia tiada di sini? 2. = belanja mengeluarkan wang untuk orang lain bukan sbg tanggungjawab tetapi hanya untuk suka-suka atau untuk merapatkan perhubungan (dengan rakan-rakan, adik-beradik, dll): dia ~ kawan-kawannya makan di Kajang; membelanjakan mengeluarkan wang untuk sesuatu keperluan: sedang dibuat rang undang-undang bukan dengan hal ~ wang negara; belanjaan Jw 1. benda-benda yang dibeli (di pasar dll)
2. berbelanja
perbelanjaan perihal berbelanja: kerana banyak membeli buah-buahan dari luar negeri, ~ makin meningkat; segala rang undang-undang dan ~ wang haruslah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Undangan; pembelanja orang yang suka berbelanja (biasanya secara boros)


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata