Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan dewasa

(dwasa) 1. sudah baligh, sudah berumur 21 tahun ke atas, sudah cukup besar: orang ~ dikenakan bayaran masuk yang lebih tinggi daripada kanak-kanak; 2. sudah cukup besar (bukan binatang, tumbuh-tumbuhan, dsb): lipas yang sudah ~ berwarna perang kehitam-hitaman; 3. pd masa, pada ketika, pada waktu: adat seperti itu tidak sesuai lagi dengan keadaan ~ ini; 4. ki sudah banyak pengalaman dan pengetahuannya, matang: kini Malaysia telah mula ~ dan telah pun melalui berbagai-bagai pengalaman dan peristiwa selama dua puluh tahun ia tegak sbg sebuah negara merdeka; mendewasa menjadi dewasa: ia dilahirkan dan ~ pada zaman perang; mendewasakan 1. menjadikan dewasa (manusia, binatang, dsb), membesarkan
2. menjadikan dewasa atau matang (pemikiran, pengalaman, dsb): Razman lebih suka hidup di laut, meluaskan pengalaman dan pandangannya sambil ~ fikirannya; kedewasaan perihal (keadaan yang) dewasa (matang), kematangan: dia belum lagi mencapai ~nya; ~nya ternyata pada fikiran-fikiran bernas yang dikemukakannya; pendewasaan 1. perihal atau proses mendewasakan (membesarkan dsb), pembesaran: proses ~ ovari itu terkawal (benda hidup) oleh hormon-hormon yang dikeluarkan oleh ovari dan kelenjar lain; 2. perihal atau proses mendewasakan (pemikiran, pengalaman, dsb), pematangan: ~ sastera bererti kepelbagaian tema yang diterokai dan kepelbagaian aliran teknik dalam penulisannya.

Soalan teka teki atau teka silang untuk dewasa

- Tahap kehidupan


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata