Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan haah

ya (mengiakan kata, keterangan, atau anjuran orang): ~, betul; ~, memang dia yang salah; ~, marilah kita pergi.


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com