Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan rodi

1. perintah
2. kerja wajib (mengusahakan tanah, membuat jalan, dll) dengan tidak mendapat upah
orang ~ orang yang diwajibkan mengerjakan rodi
pekerjaan ~ pekerjaan yang wajib dilakukan (dengan tidak mendapat upah)
berodi melakukan rodi
orang ~ orang rodi
ordi.rodium (Kim) sj unsur logam yang digunakan untuk membuat aloi, barang kemas, dll


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata