Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan segi

1. garis pada tepi dadu (kotak dll), sanding: batang pensel yang enam ~nya; kikir tiga ~; 2. garis pada tepi bidang, garis-garis yang menjadi pemidang (pd rajah, gambar rajah, dll), sisi: lukis sebuah rajah tiga ~ di dalam bulatan ini; 3. permukaan yang kecil-kecil (pd intan dll)
4. Id ruangan yang memanjang pada kertas, lajur, kolum
5. ki pandangan terhadap sesuatu, sudut pandangan, aspek: dari ~ agama, suaminya memang berhak beristeri lagi; bersegi ada seginya (sanding, sisi)
betung bulat tak ~, pipit jantan tak bersarang prb orang yang bebas sekali hidupnya
persegi 1. ada seginya, bersegi: ~ lima; 2. bidang yang mempunyai empat sempadan garis lurus dan bersudut tepat
~ panjang = empat ~ panjang empat persegi yang sisinya tidak sama panjang
3. Id bujur sangkar, ganda dua: daerah itu luasnya 12 batu ~


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com