Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan turut

1. pergi bersama: saya ~ ke mana dia pergi; 2. bersama-sama melakukan (ditimpa dll) sesuatu, tidak terkecuali daripada (sesuatu kejadian, perbuatan, dll), ikut serta: Ahmad yang ~ terbunuh oleh serangan hendap itu baru semalam ditemui mayatnya; ~ serta bersama-sama mengikuti (melibatkan diri dalam, melakukan, dll) sesuatu
3. patuh kepada (undang-undang, janji, dll), taat kpd: sekiranya kamu ~ akan nasihat ini berbahagialah kamu; ~ campur mencampuri urusan atau hal orang lain
~ serta ikut serta (melakukan sesuatu dll)
pak ~ orang yang sentiasa mengikut (meniru dll) orang lain
seturut 1. sepanjang (yang dihebahkan, diceritakan, dll)
2. tidak bersalahan dgn, sesuai dengan (adat dll), selaras dgn
3. langsung selepas, sebaik sahaja: Bujal menggeleng kepala ~ dengan keluhannya; berturut bersusun mengikut peraturan, berikutan dengan teratur (tidak ada antara): cari dua angka ganjil yang ~ dengan syarat selisih di antara ganda dua satu angka dengan yang lain itu 48; berturut-turut, berturutan 1. tidak berantara antara satu dengan lain, lepas satu-satu, terus-menerus dengan teratur (tidak berselang), tidak berhentinya, beruntun-runtun, bersambung-sambung: beliau telah kalah dalam tiga pilihan raya kecil kepada parti lawannya secara ~
2. terus melakukan sesuatu dengan tiada hentinya, bertubi-tubi, berulang-ulang: maka meriam pun sudahlah diisi, lalu ditembaknya tiga pucuk ~; berturuti Mn dipercayai dan dipakai (percakapan dll), diikuti (nasihat dll), dipatuhi
menurut 1. berjalan dll mengikut jalan (garis, hala, dll) yang tertentu, tidak menyimpang dari jalan dll yang tertentu: ~ jalan yang benar; 2. mencontohi (perbuatan orang lain dll), meneladan, meniru: telah dilihat oleh Cina, diturutnya, sebab itulah maka Cina gemar makan kangkung sampai sekarang; 3. mengikut apa yang disuruh (diperintah dll), tidak melawan, patuh kpd: maka segala orang itu pun semuanya ~ seperti kata penghulunya; 4. meluluskan (permintaan, kehendak, dll), memenuhi (syarat, ketentuan, dll), menyampaikan (harapan dll): Balzac tidak akan dapat melahirkan karya-karyanya yang agung itu jika ia ~ kehendak orang tuanya untuk bertugas sbg seorang ahli undang-undang; 5. mengikut (berjalan dll), mengekori (dr belakang): dia berjalan menuju ruangan yang di sebelah barat bangunan, aku ~nya dari belakang; 6. seperti yang dikhabarkan (diberitakan, dihebahkan, dll), sepanjang (berita dll): ~ yang diketahui sebanyak satu suku juta ringgit harga saham telah terjual; 7. sesuai dgn, tidak bertentangan dgn, tidak melanggar (syarat dll), selaras dgn: hari ini ~ pendapat orang alim ialah hari yang baik; 8. tidak bersalahan drpd, serupa dgn: rupanya ~ rupa neneknya; 9. ikut serta (melakukan sesuatu dll), turut serta: Sultan Mansor Shah pun ~ menyebut nama Hang Tuah itu Laksamana; 10. bergantung pd: maju mundurnya dalam pelajarannya ~ kerajinannya; ~ lagu mengikut irama atau rentak lagu
~ pusingan jam mengikut arah pusingan jarum jam
turut-menurut 1. saling menurut, ikut-mengikut, tidak tentang-menentang
2. ark menurut sahaja (fikiran orang dll), ikut-ikutan
menuruti 1. mengikut dari belakang, mengekori, mengikut: Ismail berganding dengan Lamah berjalan lambat-lambat menuju ke kereta, Bibah ~ mereka dari belakang dengan wajah usang; 2. tidak menegah (melarang), meluluskan (pemberian dll), memberi: diturutinya sahaja kemahuan cahaya matanya yang tunggal itu; 3. menurut akan (nasihat dll), tidak menentang, mematuhi: ia ~ kehendak suaminya; 4. menjadikan sesuatu sbg contoh (teladan), mencontohi: jangan dituruti, kerana ia orang yang tidak tahu bahasa; menurutkan 1. mengikut (berjalan dll) di belakang sesuatu, mengiringkan: mereka berjalan ~ orang tua mereka; 2. tidak menegahkan (melarangkan), mengikut (kehendak hati dll), melayani, memberi: dari satu bandar ke satu bandar yang lain dia berpindah-pindah ~ hati; 3. mendasarkan pd, menjadikan sbg dasar: kerendahan budi selama ini hanya diperintahi oleh perasaan hati, tidak ~ pertimbangan yang adil; memperturut sl mengejar dari belakang, menghambat: berundurlah mereka balik ke perkhemahannya diperturut oleh tentera Kembayat; memperturutkan 1. membiarkan bersama-sama (melakukan sesuatu dll), membiarkan turut, tidak mengecualikan
2. tidak melarangkan (menegahkan), mengikuti (kemahuan, kehendak, dll), mematuhi, menurutkan: sekali-kali jangan diperturutkan rasa kecewa, yang mungkin menjadikan orang putus asa; 3. = memperturut-turutkan melakukan sesuatu berkali-kali, mempertubi-tubi: perajurit itu pun segeralah berlari-lari serta menikam dada Tun Tuah, diperturut-turutkannya tikaman itu; turutan 1. = turut-turutan sesuatu yang diturut (dicontohi, diikuti, dll), contoh, teladan: maka iaitu patutlah menjadi ~ dan teladan bagi segala orang yang terkemudian; 2. yang berturut-turut (berikut-ikut)
3. yang ikut atau turut (bersama)
orang ~ orang yang turut (ikut)
turut-turutan 1. sesuatu yang diturut, contoh, teladan, turutan
2. selalu menurut (kata dll) orang lain, ikut-ikutan: dia tidak mahu menjadi petani ~; perturutan 1. perihal berturut-turut (beruntun-runtun)
2. kelanjutan
seperturutan sl sama perbuatan (kelakuan dll) dgn, mengikut-ikut orang lain: jika engkau ~ dgn dia, engkau pun terbawa-bawa; penurut 1. tidak membantah (melawan dll), suka menurut, patuh, taat
2. orang yang mengikut, pengikut


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata

Cl1ck (x) to close
Welcome to tekasilangkata.com