Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari penyu apa tak cukup satu . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Penyu Apa Tak Cukup Satu

RateAnswerClue
Jap Ark sempurna (cukup), rapat (anyaman dll), sudah menjadi satu, sudah sepakat
Burger Apa benda kalau satu tidak cukup tapi kalau dua ia terlebih
Haul Ar genap satu tahun (utk membayar zakat): zakat untuk binatang dikenakan kalau binatang itu dimiliki tuannya selama satu tahun, iaitu cukup ~.
Idealistik (idalistik) bersifat idealis (bukan orang) atau berasaskan idealisme (bukan pendirian, pandangan, cita-cita, dsb): amat terasa mereka cukup ~ dan m...
Iktiraf
mengiktiraf 1. menerima atau mengakui: Malaysia tidak akan ~ kemerdekaan sesebuah negara yang tidak berperlembagaan; satu usul mendesak...
Jumlah 1. campuran daripada beberapa bilangan menjadi satu bilangan besar: ~ kerosakan ditaksirkan lebih daripada lima ratus ribu ringgit; 2...
Sindir = sindiran perkataan dll yang digunakan untuk mengatai (mengeji, mengejek, mencela) orang tidak dengan terus terang, kiasan: banyaknya ~ ked...
Ingin ...b>sudah berasa ingin: dia ~ hendak makan telur penyu; keinginan apa-apa yang diingini atau diinginkan, kehendak, kemahuan
berkein...
Lengkap 1. genap, tidak ada yang kurang: lingkaran yang ~; 2. sedia dengan alat senjata dll, cukup, sempurna: aku lihat di sana sini orang Je...
Betul 1. benar, tidak salah: barangkali ~ kata engkau itu; 2. tepat, langsung: buah itu jatuh ~ di atas kepala saya; pukul satu ~; <...
Bau Sesuatu yang tercium oleh hidung (seperti wangi, hanyir, dll): sambil berjalan, ia menghidu-hidu ~ wangi di kemejanya; ~ setahun pelayaran sang...
Jauh 1. besar jaraknya, tidak dekat: rumahnya agak ~ dari kedai itu; ~ perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman; 2. tempat yang...
Tumbuh 1. hidup dan menjadi bertambah besar atau sempurna (benih, pokok, rambut, dll): anak kelapa sudah mulai ~
janggutnya ~ panjang;
Tentu 1. sudah tetap, tidak berubah-ubah, pasti, teratur: belum ~ dia datang hari ini; bas itu tidak ~ tibanya, ada kala lambat ada kala cepat; 2....
Temu I; bertemu 1. berjumpa (dengan ), bersua (dengan ), tersua: dia ~ dengan anak muda itu ketika menonton filem; 2. berhadapan muka (dengan ), bersemu...
Patut 1. baik atau elok (perangai, perbuatan, dll), senonoh: jangan kamu ingin akan yang tiada ~, dan jangan kamu bersalahan dua bersaudara; orang ~-~
Tengah 1. tempat (titik dll) yang letaknya di antara dua tepi (batas, benda, dll), bahagian di antara hujung dengan pangkal, lwn tepi (hujung): ia berdiri...
Kurang ...perihal atau perbuatan mengurangi (mengurangkan), penyusutan:~ tentera tidak mungkin dapat dilakukan selagi keadaan belum aman; pengurang
Taruh 1. wang dll yang dipasang dalam perjudian, tagan: tidaklah berani orang Kemboja melawan ayam Raja Chulan sebab ayamnya sangat bertuah konon, lagipu...
Lepas 1. tidak terikat lagi, tidak mempunyai pertalian (perhubungan, sangkut paut) lagi, bebas: apa bicara Bendahara kerana segala rantau barat ~lah dari...
Tali 1. serat yang dipintal panjang-panjang: ~ itu dibuat daripada sabut kelapa; 2. benda yang halus panjang-panjang untuk meng...
SEKEPING SATU
Tuntung Penyu
CONGKAK Salah satu permainan traditional Melayu
NASKHAH Salah satu penjodoh bilangan
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata