Makna dan Erti Perkataan

Cari makna atau takrif perkataan bahasa Melayu


Arti perkataan bagus

1. berkeadaan atau bersifat baik lagi memuaskan hati, sangat baik: barang itu masih ~ walaupun telah lama disimpan; 2. sangat cantik: parasnya yang ~ menawan hati putera raja itu; 3. digunakan sbg kata pujian: ~, awak telah menjalankan pekerjaan itu dengan baik sekali; membaguskan membuat jadi bagus
memperbagus membuat supaya lebih bagus: hendaklah dia ~ hatinya; kebagusan perihal bagus


Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata