Jawapan Teka Teki dan Silang Kata

Sistem tekasilangkata.com menemukan 25 untuk soalan teka silang kata dari saya tinggal dalam air harga dinilai dengan saiz barang kemas dijadi siapa saya . Sistem kita mengumpul soalan dan jawapan teka silang kata dan teka teki daripada silang kata yang popular, teka-teki yang terdapat di media massa, game Android dan lain-lain akhbar popular. Masukkan panjang perkataan atau hint jawapan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Kunci Jawapan Saya Tinggal Dalam Air Harga Dinilai Dengan Saiz Barang Kemas Dijadi Siapa Saya

RateAnswerClue
MUTIARA Saya tinggal dalam air, harga dinilai dengan saiz, barang kemas dijadi, siapa saya
Ana Ar saya, aku
Kekmo (k?kmo) Kl saya
API Bagi saya makanan, saya hidup, bagi saya minuman, saya mati, siapa saya
Mati ...an menghilangkannya
~ ikan kerana umpan, ~ saya kerana budi prb manusia dapat dipujuk dengan mulut manis atau dengan budi baik
~-~ b...
Tahan ...enguasai perasaan (hawa nafsu dll), mengekang: saya akan mencuba ~ nafsu muda sehingga pengajian saya di universiti tamat; 7. tidak mema...
Pikul .... dapat atau berupaya dibawa di atas bahu: saya tidak ~ seguni beras itu; 2. ditanggung, terletak: kini tanggungjawab mendidik da...
Daripada ... sesuatu tindakan (kesimpulan dll): ~ apa yang saya dengar, pemandu lori itu yang patut dipersalahkan; masjid itu dibina ~ desakan penduduk di kawa...
Tepi ...epi 1. pergi ke tepi, meminggir: maka ~lah saya di balik pohon nyiur bersama-sama Sayid Abu; 2. berjalan dll mengikut tepi, m...
Kadar ... 8. hitung panjang, rata-rata: jika saya membeli daun teh 3 kati dengan harga 9 ringgit, saya membeli dengan ~ 3 ringgit satu kati; ...
Belakang ...yang berlawanan dari hadapan: rumahnya ~ rumah saya; ia berdiri ~ pintu; 2. kemudian, kelak, sesudah(nya): kesusahan hitung ~; akan m...
Tulis ...arang, menyurat) untuk orang lain: dia meminta saya ~nya sepucuk surat; 5. membuatkan gambar (peta dll), menggambarkan, melukiska...
Patah ...dak bertaut atau bercantum kuat-kuat lagi: penselnya sudah ~; 2. ki tidak dapat diteruskan (dilanjutkan) lagi
pelajaran saya ~ di...
Lebih ...k ~ sehingga tidak dapat diterima akal; pernahkah saya bersikap ~ terhadap gadis itu? 2. berlumba untuk beratas-atasan (atas-mengatasi):
Tinggi ...tuk mendapatkan tawaran gaji ~ yang boleh; memang saya mahu mencipta nama ~ yang mungkin; setinggi-tinggi 1. seberapa banyak yang mungkin, ...
Bawa; berbawaan ...uatu perkara): janganlah dibawa-bawa orang tua saya dalam perkara ini; 5. hingga, sampai: pakaian itu berharga antara lima puluh ~ ke...
Tua ...udah ada sejak masa lampau (dahulukala), kuno: saya sudah ~ di dalam kesatuan ini; Bandar Melaka sebuah bandar yang ~; barang-barang ~ lama (su...
Ada ...asnya): dia ~ pergi ke sekolah petang tadi
saya ~ menerima surat daripadanya
7. hadir (digunakan sbg menjawab panggilan guru dll...
Kira ...sb), anggapan, sangka: pd ~nya tidak ada yang berani menentang pegawai itu; 2. fikir, rasa, anggap: saya ~ malam nanti baru ia tiba d...
Habis 1. tidak ada yang tinggal lagi (kerana sudah digunakan, dibuang, dimakan, dimusnahkan, dll): ~ sudah wang simpananku; sisa makanan itu ~ dim...
Rasa ...dih (kecewa, pilu, senang, dll); ~ hormat (cinta, sayang, takut, dll); mengikut ~, binasa; 4. anggapan tentang baik buruk (salah benar dll)...
Turun ...dalaman (kampung dll) ke bandar: terpaksa juga saya ~ ke bandar hari ini; 4. mengendap ke bawah (keladak dalam air dll), surut (air), ha...
PASIR Saya bina istana, tinggal di tepi pantai, siapa saya
PETANI Saya tinggal di luar bandar, kerbau adalah pekerja saya, siapa saya
BIRU Saya dijumpa di langit dan air, saya dijumpa dalam pelangi juga, siapa saya
Tidak semua jawapan yang ditunjukkan, beri pattern atau hint yang lebih panjang untuk hasil yang lebih baik, atau sila gunakan fitur misteri kata untuk mendapat jawapan kata

Copyright ©2019-2021 Teka Silang Kata